QLDB-553-16

BIVOERO 150

Thành phần : Erlotinib 150mg
Chỉ định : Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ:
- Chỉ định bước một cho các bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến hoạt hóa gen EGFR
- Đơn trị liệu duy trì cho các bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn với bệnh ổn định sau 4 chu kỳ hóa trị bước một bằng dẫn chất platin.
- Các bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại ít nhất một chế độ hóa trị liệu trước đó.
Khi điều trị bằng thuốc này, các yếu tố liên quan đến kéo dài sự sống sót cần được xem xét đến.
Không có lợi ích cho sự sống sót hoặc các hiệu quả lâm sàng liên quan khác được tìm thấy nơi bệnh nhân có bướu với thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) – IHC âm tính.
Ung thư tuỵ:
- Dùng phối hợp với gemcitabin để điều trị cho các bệnh nhân ung thư tụy di căn.
Khi điều trị bằng thuốc này, các yếu tố liên quan đến kéo dài sự sống sót cần được xem xét đến.
Không có lợi ích cho sự sống sót cho các bệnh nhân ung thư tụy tiến triển tại chỗ.
Quy cách : Hộp 3 vỉ x 10 viên
Ý kiến bạn đọc